Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

30 maja 2017 r. Informujemy, że Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych organizują IX Konferencję Finansów Komunalnych – Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego
Link do strony konferencji

13 kwietnia 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 1 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

7 lutego 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na IV kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

17 stycznia 2017 r. Informujemy, że od 2 stycznia 2017 roku korespondencja kierowana do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

17 stycznia 2017 r. Przypominamy o obowiązku przedstawienia Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub o nieudzieleniu takiej pomocy przez podmioty udzielające pomocy stosownie do przepisów art.32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz 1808 i 1948).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007