Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne izby obrachunkowe (art.171 ust.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

 

 

 

 

13 kwietnia 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na 1 kwartał 2017 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

7 lutego 2017 r. Zamieszczamy plik z kwotami subwencji ogólnej na IV kwartał 2016 roku dla gmin, powiatów i województwa- wersja xlsx.
Dane kontrolne w postaci pliku dbf zostały rozesłane w systemie BeSTi@

17 stycznia 2017 r. Informujemy, że od 2 stycznia 2017 roku korespondencja kierowana do jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

17 stycznia 2017 r. Przypominamy o obowiązku przedstawienia Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub o nieudzieleniu takiej pomocy przez podmioty udzielające pomocy stosownie do przepisów art.32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz 1808 i 1948).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archiwum aktualności 2016

archiwum aktualności 2015

archiwum aktualności 2014

archiwum aktualności 2013

archiwum aktualności 2012

archiwum aktualności 2011

archiwum aktualności 2010

archiwum aktualności 2009

archiwum aktualności 2008

archiwum aktualności 2007