Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Zespół Zamiejscowy w Częstochowie

Kierownictwo i pracownicy Nr telefonu i faxu adres e-mail
Prezes Izby Daniel Kołodziej

(32)60-44-900,
fax (32)60-44-901

prezes@katowice.rio.gov.pl
viceprezes@katowice.rio.gov.pl
katowice@rio.gov.pl

Z-ca Prezesa Krzysztof Róg
Sekretariat Elżbieta Rakocińska
Członkowie Kolegium
  Barbara Rogalska  
  Józef Stęplowski  
  Teresa Jarczyk    
  Anna Baran    
  Paweł Drzazga    
  Aneta Humeńczyk    
  Marek Woźniak  
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
  Kamil Butrym (32)60-44-907  
Z-cy Rzecznika: Tomasz Szota - Katowice (32) 60-44-938, Witold Jadczyk- Częstochowa (34) 362-00-16 ,
Sylwia Nowakowska -Częstochowa (34) 362-00-16
Obsługa Rz DFP

Joanna Wolańska

(32)60-44-925
fax: (32)60-44-966

Mariusz Smykowski (32) 60-44-929
Regionalna Komisja Orzekająca
Przewodniczący RKO Tadeusz Stawowczyk (33)811-73-13 t.stawowczyk@katowice.rio.gov.pl
Obsługa RKO

Iwona Młynarek,
Joanna Wolańska

(32)60-44-925
fax: (32)60-44-966

   
Obsługa prawna
Radcy Prawni Kamil Butrym
Marek Woźniak
(32)60-44-907
Księgowość
Główny Księgowy Marzanna Źrubek (32)60-44-912 m.zrubek@katowice.rio.gov.pl
Sekcja Finansowo-Księgowa
Henryka Kajdzik,
Katarzyna Flak

(32)60-44-910
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
Naczelnik Agata Syguda (32)60-44-935 a.syguda@katowice.rio.gov.pl
Obsługa Kolegium Danuta Szędzielorz, Anna Piegrzyk (32)60-44-936
fax (32)60-44-937
wias@katowice.rio.gov.pl

Z-ca Naczelnika

WIAS

Anna Hardyk
Elżbieta Wyciślik, Barbara Krawczyk, Katarzyna Pankiewicz, Agnieszka Adamus
(32)60-44-949
(32)60-44-970

a.hardyk@katowice.rio.gov.pl
szkolenia:
szkolenia@katowice.rio.gov.pl

Z-ca Naczelnika

WIAS

Agnieszka Pelczar
Gabriela Kordos,
Jagoda Grzybowska

(32)60-44-947
(32)60-44-948
 
WIAS Katarzyna Koziorowska, Ewa Chrobok, Katarzyna Skrzypek, Agnieszka Leks (32)60-44-950
(32)60-44-963
 
WIAS Małgorzata Janikowska, Agnieszka Lis-Kantorowicz (32)60-44-914
Informatycy Alina Stelmach, Małgorzata Grenczak, Marcin Górski (32)60-44-934

informatyk@katowice.rio.gov.pl
sprawozdania: sprawozdania@katowice.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
Naczelnik Ewa Koszela (32)60-44-940 wkgf@katowice.rio.gov.pl
Z-ca Naczelnika WKGF Magdalena Koźlik (32)60-44-939 m.kozlik@katowice.rio.gov.pl
Główny Inspektor WKGF Tomasz Szota (32)60-44-938
 
Obsługa WKGF Aleksandra Wojak (32)60-44-941
fax: (32)60-44-942
WKGF

Ewelina Gralak, Katarzyna Sasińska, Klaudia Wrona-Bobińska, Krzysztof Lis, Piotr Jużków, Aleksander Majka, Adriana Chmielewska-Lis, Piotr Wybraniec, Krzysztof Stachoń, Małgorzata Nylec,Anna Gęsikowska, Jolanta Opałka-Skrzydło,Luiza Majchrowska, Alina Milo, Radosław Pruszowski

(32)60-44-945
(32)60-44-961
WKGF Małgorzata Berdys, Anna Hammerlik, Sylwia Nowakowska, Aleksandra Płońska-Nowak, Magdalena Konarzewska, Joanna Rutkowska, Łukasz Czapnik, Adrianna Polak, Jakub Sobas, Daria Krawczyk-Marek, Antoni Dryszel , Mirosława Pająk, Mirosław Zawodnik, (32)60-44-943
(32)60-44-965
WKGF Małgorzata Sośniak, Jarosław Konieczny, Monika Konieczna (32)60-44-938
(32)60-44-962
 
Biuro Izby
Kierownik Rafał Karpiel (32)60-44-928 biuro@katowice.rio.gov.pl
Z-ca Kierownika

Katarzyna Ślusarczyk
Jarosław Dyguś

Jacek Szymański
Mariusz Warwas

(32)60-44-931,
fax:(32) 60-44-964
kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl
jdygus@katowice.rio.gov.pl
Kadry Maria Skinderowicz (32)60-44-918
Biuro Podawcze

Sylwia Majętny

(32)60-44-909
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W CZĘSTOCHOWIE (34) 362-00-16
czestochowa@katowice.rio.gov.pl
Członkowie Kolegium
Koordynator Zespołu Mirosław Cer    
Małgorzata Krzyszkowska m.krzyszkowska@katowice.rio.gov.pl
Witold Jadczyk, January Wójcik
Biuro
Sekretariat  

(34) 362-00-16

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
WIAS Lidia Grzybowska, Magdalena Sośniak
kom.693 275 497 czestochowa@katowice.rio.gov.pl
Marek Lesisz, Tomasz Szota kom.721 793 761
WIAS Agnieszka Rękas,
kom.721 793 761 czestochowa@katowice.rio.gov.pl
Olga Podsiedlik  
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
WKGF  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ (33) 811-73-13
fax 811-73-14
bielskob@katowice.rio.gov.pl
Członkowie Kolegium
Koordynator zespołu Tadeusz Stawowczyk   t.stawowczyk@katowice.rio.gov.pl
Józef Ligocki   j.ligocki@katowice.rio.gov.pl
  Bernadeta Dziedziak   b.dziedziak@katowice.rio.gov.pl
Krystyna Zawiślak   k.zawislak@katowice.rio.gov.pl
Biuro
Sekretariat Halina Anioła

(33)811-73-13 fax (33) 811-73-14

Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
WIAS Wiesława Sieja, Magdalena Puchałka, Natalia Prządka, Elżbieta Miś, Dominik Chmal (33)811-93-77 bielskob@katowice.rio.gov.pl
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
WKGF (33)811-06-02