Zespół Zamiejscowy w Bielsku-Białej

Zespół Zamiejscowy w Częstochowie

Kierownictwo i pracownicy Nr telefonu i faxu adres e-mail
Prezes Izby Daniel Kołodziej

(32) 60-44-900,
fax: (32) 60-44-901

prezes@katowice.rio.gov.pl
viceprezes@katowice.rio.gov.pl
katowice@rio.gov.pl

Z-ca Prezesa Krzysztof Róg
Sekretariat Elżbieta Rakocińska
Członkowie Kolegium
  Barbara Rogalska  
  Józef Stęplowski  
  Teresa Jarczyk    
  Anna Baran    
  Paweł Drzazga    
  Aneta Humeńczyk    
  Marek Woźniak  
Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
  Kamil Butrym (32) 60-44-907  
Z-cy Rzecznika: Tomasz Szota - Katowice (32) 60-44-938,
Sylwia Nowakowska -Częstochowa (34) 362-00-16
Obsługa Rz DFP Mariusz Smykowski (32) 60-44-929

Joanna Wolańska

(32) 60-44-925
fax: (32) 60-44-964

Regionalna Komisja Orzekająca
Przewodniczący RKO Tadeusz Stawowczyk (33) 811-73-13 t.stawowczyk@katowice.rio.gov.pl
Obsługa RKO

Iwona Młynarek,
Joanna Wolańska

(32) 60-44-925
fax: (32) 60-44-966

   
Obsługa prawna
Radcy Prawni Kamil Butrym
Marek Woźniak
(32 )60-44-907
Księgowość
Główny Księgowy Marzanna Źrubek (32) 60-44-912 m.zrubek@katowice.rio.gov.pl
Sekcja Finansowo-Księgowa
Henryka Kajdzik,
Katarzyna Flak

(32) 60-44-910
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
Naczelnik Agata Syguda (32) 60-44-935 a.syguda@katowice.rio.gov.pl
Obsługa WIAS Jagoda Maj (32) 60-44-936
fax: (32) 60-44-937
wias@katowice.rio.gov.pl
Obsługa Kolegium Danuta Szędzielorz (32) 60-44-936
fax: (32) 60-44-937
d.szedzielorz@katowice.rio.gov.pl

Z-ca Naczelnika

WIAS

Anna Hardyk
Elżbieta Wyciślik, Barbara Krawczyk,
(32) 60-44-949
(32) 60-44-970


Z-ca Naczelnika

WIAS

Agnieszka Pelczar
Gabriela Kordos,
Katarzyna Pankiewicz, Agnieszka Adamus

(32) 60-44-947
(32) 60-44-948

apelczar@katowice.rio.gov.pl

WIAS Katarzyna Koziorowska, Ewa Chrobok, Katarzyna Skrzypek, Agnieszka Leks (32) 60-44-950
(32) 60-44-963
szkolenia:
szkolenia@katowice.rio.gov.pl
WIAS Małgorzata Janikowska, Agnieszka Lis-Kantorowicz (32) 60-44-914
Informatycy Alina Stelmach, Małgorzata Grenczak, Marcin Górski (32) 60-44-934

informatyk@katowice.rio.gov.pl
sprawozdania: sprawozdania@katowice.rio.gov.pl

Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
Naczelnik Ewa Koszela (32) 60-44-940 wkgf@katowice.rio.gov.pl
Z-ca Naczelnika WKGF Magdalena Koźlik (32) 60-44-939 m.kozlik@katowice.rio.gov.pl
Obsługa WKGF Aleksandra Wojak (32) 60-44-941
fax: (32) 60-44-942
WKGF

Ewelina Gralak, Katarzyna Sasińska, Krzysztof Lis, Piotr Jużków, , Adriana Chmielewska-Lis, Piotr Wybraniec, Krzysztof Stachoń, Alina Milo, Radosław Pruszowski, Mirosława Pająk, Mirosław Zawodnik, Anna Hammerlik, Magdalena Konarzewska,

(32) 60-44-943
WKGF Sylwia Nowakowska, Aleksandra Płońska-Nowak, Joanna Rutkowska, Łukasz Czapnik, Adrianna Polak, Jakub Sobas, Daria Krawczyk-Marek, Antoni Dryszel ,Klaudia Wrona-Bobińska, Aleksander Majka, Małgorzata Nylec, Anna Gęsikowska, Jolanta Opałka-Gansiniec, Luiza Majchrowska, (32) 60-44-945
WKGF Tomasz Szota, Małgorzata Sośniak, Jarosław Konieczny, Monika Konieczna (32) 60-44-938
 
Biuro Izby
Kierownik Rafał Karpiel (32) 60-44-928 biuro@katowice.rio.gov.pl
Z-ca Kierownika

Katarzyna Ślusarczyk
Jarosław Dyguś

Jacek Szymański
Mariusz Warwas

(32) 60-44-931,
fax:(32) 60-44-964
kslusarczyk@katowice.rio.gov.pl
jdygus@katowice.rio.gov.pl
Kadry Maria Skinderowicz (32) 60-44-918
Biuro Podawcze

Sylwia Majętny

(32) 60-44-909
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W CZĘSTOCHOWIE    
Członkowie Kolegium
Koordynator Zespołu Mirosław Cer    
Małgorzata Krzyszkowska  
January Wójcik
Biuro
Sekretariat Magdalena Sośniak

(34) 362-00-16
fax (34) 362-00-16

czestochowa@katowice.rio.gov.pl
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
WIAS Lidia Grzybowska, Magdalena Sośniak
kom.693 275 497  
Marek Lesisz, Tomasz Szota kom.721 793 761
WIAS Agnieszka Rękas,
kom.721 793 761  
Olga Podsiedlik  
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
WKGF  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ    
Członkowie Kolegium
Koordynator zespołu Tadeusz Stawowczyk    
  Bernadeta Dziedziak    
Krystyna Zawiślak    
Biuro
Sekretariat Halina Anioła

(33 811-73-13
fax (33) 811-73-14

bielskob@katowice.rio.gov.pl
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
WIAS Wiesława Sieja, Magdalena Puchałka, Natalia Prządka, Elżbieta Miś, Dominik Chmal (33) 811-93-77  
Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej
WKGF (33) 811-06-02